+++Slideshow+++

  • Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

List do Pani Premier w sprawie autostrady A2

Warszawa, dnia 5.03.2017 r.


Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów


W imieniu Unii Pracy zwracam się do Pani Premier o wprowadzenie działań zmierzających do weryfikacja umowy z prywatnym koncesjonariuszem zarządzającym autostradą A 2 na odcinku Konin – Nowy Tomyśl. Powodem naszej interwencji jest kolejna, nieuzasadniona podwyżka jaką wprowadził koncesjonariusz za przejazd autostradą wielkopolską od dnia 1 marca 2017 roku. Nasze wątpliwości budzą stawki opłat za przejazd, które są 4 razy większe w porównaniu z odcinkami podległymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wprowadzenie tej podwyżki doprowadzi do przeniesienia ruchu samochodowego na drogi alternatywne wobec autostrady, co z kolei pociągnie za sobą wzrost zagrożeń komunikacyjnych i niszczenie dróg lokalnych oraz dodatkowe utrudnienia dla mieszkańców województwa Wielkopolskiego, którzy codziennie muszą przemieszczać się samochodami do pracy.W systemie finansowym państwa istnieją narzędzia w formie opłaty paliwowej, którą zarządza Krajowy Fundusz Drogowy, przeznaczając rocznie około 4 miliardów złotych na modernizację i budowę dróg. Może zasadne byłoby przeznaczyć część tych środków na rekompensatę rzeczonej podwyżki.
Oczekujemy od Pani Premier stanowczych działań zmierzających do stworzenia mechanizmów, które wydatnie ograniczą nieuzasadnione podwyżki za przejazdy autostradami.

Waldemar Witkowski
Przewodniczący Unii Pracy
                                       

Chcesz zostać członkiem Unii Pracy? - Skontaktuj się z nami!

Dariusz Nowak - dyrektor Biura Krajowego UP
tel: +48 517 602 605
e-mail: uniapracy.org@wp.pl


Marek Procki - Sekretarz Generalny UP
tel: +48 509 680 520
e-mail: marekprocki@op.pl

Elżbieta Zakrzewska - przewodnicząca Rady Krajowej UP
tel: +48 600 334 611

e-mail: elzbieta_zakrzewska@interia.pl

Lewicowe Media

 

 

Facebook

Twitter

Logowanie

Register at Bookmaker William Hill