Oświadczenia

Poniżej publikujemy oświadczenie Marka Pola, związane z kolejną polityczną napaścią na niego i innych przedstawicieli lewicy w związku z tzw. sprawą umów gazowych z Rosją. Tytuł niniejszego tekstu pochodzi od redakcji witryny. A oto tekst oświadczenia:

W związku z informacjami przekazanymi dzisiaj dziennikarzom przez Krzysztofa Szwedowskiego, Wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli oświadczam, że kontrola NIK w sprawie renegocjacji umów gazowych z Rosją została przeprowadzona w sposób skandalicznie naruszający zasady bezstronności i rzetelności. Z tych powodów w roku 2003 odmówiłem podpisania protokołu kontroli. 
Dzisiejsza konferencja prasowa, na której zarzucono dziennikarzy ogromną ilością nieprawdziwych i nierzetelnych szczegółowych informacji by ukryć rzeczywiste intencje kontrolerów NIK, była najlepszym przykładem walki politycznej. Każdy z domniemanych zarzutów może być z łatwością wyjaśniony na posiedzeniach odpowiedniej komisji sejmowej. 

Sformułowane przez kontrolujących wnioski są nieprawdziwe i nie mają potwierdzenia w faktach. Celem kontrolerów i sporządzających wystąpienie pokontrolne było zdezawuowanie osiągnięć Rządu RP w zmniejszaniu dostaw gazu z Rosji oraz ukrycie zaniedbań i błędów popełnionych przez jego poprzedników. Wystąpienie pokontrolne stanowi dobitny przykład zaangażowania NIK w walkę polityczną toczoną wokół problematyki gazowej. 

W związku z poważnym naruszeniem reguł prowadzenia kontroli przez kontrolerów NIK dnia 28 maja 2004 roku zwróciłem się do Marszałka Sejmu RP o zbadanie przez Komisję do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu prawidłowości przebiegu i prezentacji wyników kontroli. 

Marek Pol 
8 lipca 2004 roku

Chcesz zostać członkiem Unii Pracy? - Skontaktuj się z nami!

Dariusz Nowak - dyrektor Biura Krajowego UP
tel: +48 517 602 605
e-mail: uniapracy.org@wp.pl


Marek Procki - Sekretarz Generalny UP
tel: +48 509 680 520
e-mail: marekprocki@op.pl

Elżbieta Zakrzewska - przewodnicząca Rady Krajowej UP
tel: +48 600 334 611

e-mail: elzbieta_zakrzewska@interia.pl

Lewicowe Media

 

 

Facebook

Twitter

Logowanie

Register at Bookmaker William Hill