+++Slideshow+++

  • Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Skrócenie czasu pracy

Unia Pracy wraca do swojego postulatu z przed wielu lat i proponuje skrócenie czasu pracy z 40 godzin tygodniowo do 36 godzin. Istota tego postulatu wynika z założenia, że dłuższy czas pracy nie przekłada się na naszą produktywność. Wykazują to przykłady europejskie, w tym szczególnie francuski. Innym elementem popierającymi nasz postulat, jest wzrost gospodarczy naszego kraju, rosnący produkt krajowy brutto, co stymuluje dalszy rozwój przedsiębiorczości w skali mikro i makro. To powoduje wzrost zatrudnienia i zmniejsza konsumpcję czasu pracy. Z lewicowego punktu widzenia, jeżeli w dobie globalizacji, 1,5 procent populacji świata jest w posiadaniu 90 procent majątku światowego, nasz postulat zyskuje dalszą akceptację. Mamy świadomość, że nasz projekt wymaga konsultacji, szczególnie w organizacjach związkowych. Liczymy na pozytywne przyjęcie naszej inicjatywy dotyczącej skrócenia czasu dla polskich pracobiorców i podjęcie próby szerokich konsultacji. Dopuszczamy stosowanie odrębnych rozwiązań dla określonych grup pracobiorców, co nie zmienia istoty naszego postulatu.

Waldemar Witkowski - przewodniczący Unii Pracy

Żegnamy Ryszarda Wajszczaka

Z głębokim żalem żegnamy naszego kolegę Ryszarda Wajszczaka, który zmarł w tym tygodniu. Był działaczem Unii Pracy w Okręgu Mazowieckim. Cześć jego pamięci.    

Biuro Krajowe UP

Apel do Grzegorza Schetyny

Warszawa, dnia 18.01.2018 r. 

 

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej


Unia Pracy zwraca się z apelem do Platformy Obywatelskiej o podjęcie inicjatywy parlamentarnej zmierzającej do zmiany przepisów ustawy w poniżej określonych zakresach. Unia Pracy zawsze stała na stanowisku, że poziom płacy minimalnej powinien być jak najwyższy i stale rewaloryzowany. Niestety nasze wątpliwości budzi sposób jej ustalania przez Komisję Trójstronną. Mimo całego szacunku dla tego ciała, uważamy, że zbędnie zajmuje się tym zagadnieniem. Płaca minimalna powinna być ustalana z automatu, w taki sposób, że jej wysokość w danym roku stanowi 50 % średniej płacy z pierwszego półrocza roku ubiegłego. Taka metoda jest o wiele prostsza i skuteczniejsza, unikająca napięć w ramach Komisji Trójstronnej. Unia Pracy wnosi również do Pana Przewodniczącego o podjęcie inicjatywy zmierzającej do zmiany zapisów ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, w ten sposób, aby  o wysokości świadczeń oraz dopłat z funduszu  na dzieci pracowników nie decydowało kryterium dochodowe. Często zdarza się tak, że o pomocy dla dzieci decyduje przysłowiowa złotówka. Zniesienie kryterium dochodowego, ale tylko w zakresie pomocy dla dzieci, pozwoli pracodawcom i związkom zawodowym na bardziej swobodne i równe dzielenie środków na dzieci. Mamy nadzieję, że Platforma Obywatelska, w ramach popierania polityki prorodzinnej,  pochyli się nad tą słuszną inicjatywą, zmierzającą do tego, aby nie dzielić dzieci na lepsze i gorsze. Dziękujemy za zainteresowanie i oczekujemy od Pana Przewodniczącego podjęcia pilnych działań w proponowanych przez Unię Pracy powyższych inicjatywach.
        

Waldemar Witkowski

Przewodniczący Unii Pracy        

Apel do opozycji parlamentarnej

Unia Pracy wyraża swoją dezaprobatę, że tak duża ilość  posłów PO i Nowoczesnej nie wzięła udziału w środowym głosowaniu nad projektem liberalizującym przepisy dot. aborcji, grzebiąc tym samym słuszną inicjatywę obywatelską. Sytuacja ta wskazuje na brak rzeczywistej reprezentacji lewicy w Sejmie. Oczywiście przy obecnym układzie sił projekt tej ustawy i tak nie miałby szans na uchwalenie. Trudno stało się i nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Należy bardzo szybko podjąć kolejne działania wymazujące z pamięci te kompromitujące fakty.

Unia Pracy apeluje do klubów Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej o przygotowanie w trybie pilnym projektu ustawy, który dostrzegając aspekt liberalizacji aborcji, położy główny nacisk na rozwój propagowania antykoncepcji i świadomego wychowania seksualnego młodego pokolenia. 

Wyrażamy swoją gotowość do konsultacji przy opracowywaniu projektu proponowanej przez nas ustawy.

Waldemar Witkowski - przewodniczący UP

Chcesz zostać członkiem Unii Pracy? - Skontaktuj się z nami!

Dariusz Nowak - dyrektor Biura Krajowego UP
tel: +48 517 602 605
e-mail: uniapracy.org@wp.pl


Marek Procki - Sekretarz Generalny UP
tel: +48 509 680 520
e-mail: marekprocki@op.pl

Elżbieta Zakrzewska - przewodnicząca Rady Krajowej UP
tel: +48 600 334 611

e-mail: elzbieta_zakrzewska@interia.pl

Lewicowe Media

 

 

Facebook

Twitter

Logowanie

Register at Bookmaker William Hill