• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Opole dnia, 30.03.2020r

Minister a odpowiedzialność!

Minister Łukasz Szumowski próbuje przekonać Rodaków, że jest lekarzem - Ministrem Zdrowia odpowiedzialnym za zdrowie Polek i Polaków a nie politykiem. Profesor Łukasz Szumowski człowiek wykształcony i inteligentny dobrze wie, że przyjmując stanowisko polityczne automatycznie stał się politykiem. To dzisiaj na nim jako lekarzu i polityku spoczywa największa odpowiedzialność za zdrowie i życie Polek i Polaków. Minister Zdrowia to w rządzie Zjednoczonej Prawicy osoba najbardziej zorientowana we wszelkich zagrożeniach jakie wynikają z przeprowadzenia wyborów prezydenckich w czasie epidemii. Wybory, to nie tylko sam akt wyborczy ale to także kilkutygodniowe przygotowania i wielogodzinne szkolenie kilkuset tysięcy osób, odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie.

Wspólnie osiągnęliśmy sukces, bo w tym trudnym czasie zebraliśmy ponad 121 tysięcy podpisów poparcia. W pierwszej kolejności bardzo dziękuję moim przyjaciołom z ukochanej Unii Pracy. Współpraca z Wami to dla mnie zaszczyt!
Chciałbym również bardzo gorąco podziękować innym przyjaciołom, z bratniej SLD, którzy jako prawdziwi ludzie prawdziwej lewicy zawzięli się i postawili odgórnym decyzjom władz swojej partii. I zamiast na kandydata kojarzonego z Ruchem Palikota i Twoim Ruchem zbierali podpisy pod moją kandydaturą. To oznaka nie tylko wielkiej służby dla polskiej lewicy, ale również wielkiej odwagi - stanąć w oporze wobec nowych władców dawnego SLD.   Chcę Was zapewnić, że w końcu będziecie mieli na kogo zagłosować i nie trzeba będzie wybierać lepszego zła, jak to kazali Wam robić.  Na ustępstwa chodził nie będę. Lewicy nie zepsuję. Socjalnych haseł na LGBT nie zamienię. Z PRL-u śmiał się nie będę. Z ludzi odbudowujących Polskę po wojnie szydził nie będę. Z liberałami mi nie po drodze. Lewicę od Twojego Ruchu, Nowoczesnej, Wiosny i PO odróżniam i oddzielam. Ten wspólny sukces to dowód, że stare koalicje SLD - UP nadal obowiązują i nadal są w naszych marzeniach i planach, które być może w następnych latach znów się odrodzą w polskiej polityce. I staną się faktem. Czego życzę Polsce, Polakom i nam wszystkim - polskiej lewicy.

Opole dnia, 21.03.2020 r.


Drodzy Rodacy, Czy wiecie dlaczego wybory prezydenckie muszą się odbyć 10 maja 2020r? Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta – bo taki jest kaprys „dziadziusia Jarusia”. Prezes próbuje nas przekonać - Drodzy Rodacy, nie bójcie się koronawirusa, wybierzcie Dudusia, bo takie jest oczekiwanie „dziadziusia Jarusia”.

Ostatni wywiad jakiego udzielił Jarosław Kaczyński w radiu RMF FM wskazuje, że ten Nadprezydent i Nadpremier utracił kontakt z rzeczywistością, co potwierdza Jego propozycja chodzenia z urną wyborczą do ludzi będących w kwarantannie, których może być kilkadziesiąt tysięcy a w niekorzystnych prognozach nawet kilkaset tysięcy osób. Ta sytuacja stwarzałaby zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia Polek i Polaków. Taka postawa to już nie nonszalancja w działaniu ale szaleństwo realizowane przez rządzących tylko dlatego, że taka jest wola Jarosława Kaczyńskiego. Obecnie tragedią naszego państwa jest sytuacja, gdy jeden nieodpowiedzialny człowiek, „zbawiciel Jarosław” - Prezes PiS jest wyrocznią dla rządzących, którzy gotowi są bezrefleksyjnie realizować niebezpieczne jego pomysły. Czas powiedzieć dość.

 

Komentarz
Unii Pracy w Opolu

Apel  do Prezydenta i Premiera RP
( do wiadomości Marszałków Sejmu i Senatu RP )

 


W Polsce powstała sytuacja szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa obywateli, która z dnia na dzień się pogarsza. Dochodzi do eskalacji zarażeń śmiertelnym wirusem COVID-19 . Ze względu na rozwijającą się  sytuację epidemiczną, zachodzi konieczność przesunięcia wyznaczonych na dzień 10 maja wyborów prezydenckich. Szczyt pandemii dopiero przed nami. Prowadzenie w takich warunkach kampanii wyborczej i samych wyborów przy zachowaniu minimalnych standardów bezpieczeństwa obywateli jest niemożliwe.