+++Slideshow+++

  • Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stanowisko Unii Pracy, Polskiej Lewicy i Ruchu Ludzi Pracy

My niżej podpisani, przewodniczący partii i środowisk lewicy polskiej, wyrażamy głębokie rozczarowanie faktem, iż kolejny raz nie powiodły się próby zjednoczenia lewicy przed zbliżającymi się kampaniami wyborczymi. Ze smutkiem odnotowujemy obecność SLD w Koalicji Europejskiej,  co w naszym przekonaniu jest decyzją pochopną i w dłuższej perspektywie, dla lewicy  szkodliwą. W konsekwencji powoduje kolejne podziały oraz prowadzi do wyeliminowania -  a z pewnością do marginalizacji  w politycznym dyskursie najbliższej  kampanii -  idei i programów  lewicy polskiej.
Poddanie się narracji ograniczonej do konfliktu pomiędzy prawicą konserwatywno-narodową i prawicą neoliberalną  redukuje polską politykę i debatę publiczną do wymiarów medialno-emocjonalnych.
Przyjęcie, jako jedynego, politycznego celu, „odsunięcie PiS od władzy”- bez  jakiejkolwiek refleksji  programowej nad kształtem polityki, którą opozycja, po ewentualnym zwycięstwie, planuje prowadzić -  jest wysoce niewystarczające. Lewica, podobnie jak wszystkie siły zwące się „ prodemokratycznymi”, opowiada się za obroną Konstytucji i spójnością Unii Europejskiej . Jednak  zastąpienie programu wyborczego dwoma słusznymi hasłami o najwyższym stopniu ogólności  prymitywizuje debatę publiczną i w konsekwencji obraża polskiego wyborcę.
Pozbawienie debaty politycznej fundamentalnych pytań o kształt, powinności i obowiązki państwa narodowego, koncepcję polskiej polityki zagranicznej, zakres integracji europejskiej,  relację państwo-kościół, zakres praw pracowniczych i socjalnych – sprowadza politykę polską wyłącznie do walki o władzę  i to w wymiarze czysto personalnym.
To przesądza, że   Koalicja Europejska jawi się jako porozumienia  elit partyjnych ponad preferencjami i oczekiwaniami wyborców. To też sprawia, że nasze środowiska, chociaż tworzyły razem z SLD lewicową koalicję, nie widzą dla siebie miejsca w tym projekcie politycznym.
Jednocześnie wyrażamy kolejny raz  nadzieję na porozumienie wszystkich partii, organizacji i środowisk lewicowych w Polsce, które doprowadzi do powstania wspólnej listy zjednoczonej lewicy na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej. Deklarujemy, że uczynimy wszystko by taka lista powstała.  

                UNIA PRACY                         POLSKA LEWICA                 RUCH LUDZI PRACY
         Waldemar Witkowski                     Jacek Zdrojewski                    Lech Szymańczyk
            Przewodniczący                          Przewodniczący                      Przewodniczący

Wywiad z Waldemarem Witkowskim

Przewodniczący Unii Pracy Waldemar Witkowski był gościem poznańskiego studia TVP 3. Rozmowa dotyczyła m.in. nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego i koalicji Lewica Razem, którą współtworzą UP, Razem oraz Ruch Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza.

Zobacz wywiad

Przywracanie i odbieranie godności

Opole dnia, 28.02.2019

Przywracanie i odbieranie godności


Minister Marcin Warchoł w wywiadzie dla money.pl stwierdził, że dzięki programowi 500+ ludzie odzyskają godność i trudno się z tym sądem nie zgodzić. W związku z tym rodzi się pytanie, kiedy działania Rządu będą nakierowane na przywracanie godności ludziom pracy, dzięki którym możemy cieszyć się tak znacznym wzrostem gospodarczym? Często za swoją ciężką pracę otrzymują Oni najniższe wynagrodzenie pomniejszone jeszcze o państwowy haracz (podatek) niewystarczające na utrzymanie rodziny, nawet przy zatrudnieniu dwóch osób. To sprawia, że często wielu z nich zmuszanych jest do korzystania z pomocy społecznej. Taka polityka podatkowa Rządu odziera ludzi pracy z godności. Jednym się godność przywraca zaś innych z niej się odziera. Czas wreszcie przy bardzo dobrej koniunkturze gospodarczej uporządkować kwestie podatkowe, w tym podatku dochodowego, co pozwoliłoby w wielu przypadkach na rozwiązanie problemu roszczeń płacowych różnych grup społecznych, w tym sprawy niskich emerytur bez podatku.
Najniższe wynagrodzenie powinno być zwolnione z podatku. Godne wynagrodzenie zachęcać będzie również wiele osób do powrotu na rodzimy rynek pracy. Pan Premier obiecuje Polakom europejskie wynagrodzenia w bliżej nieokreślonej przyszłości a dzisiaj pobierając haracz podatkowy od głodowego wynagrodzenia odziera ludzi pracy z godności.

Komentarz:

Unii Pracy w Opolu

Unia Pracy współtworzy komitet Lewica Razem


W czwartek 28 lutego br. przed siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie publicznie ogłoszono powstanie Koalicyjnego Komitetu Wyborczego LEWICA RAZEM: Partia Razem, Unia Pracy, Ruch Sprawiedliwości Społecznej, w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Liderzy KKW: Adrian Zandberg, Marcelina Zawisza, Waldemar Witkowski i Piotr Ikonowicz, przedstawili podstawowe założenia programowe lewicowej koalicji proeuropejskiej oraz zaprezentowali liderów koalicyjnych w głównych okręgach wyborczych do PE.

 "Jesteśmy Europejczykami. Naszym celem jest europejskie państwo dobrobytu. Będziemy dążyć do wprowadzenia w Polsce europejskich płac, europejskich warunków pracy, europejskich emerytur. Naszym priorytetem jest " po pierwsze człowiek ". Odrzucamy skłócanie Polski z sąsiadami, szukamy sojuszników w Europie, a nie za oceanem. Będziemy dążyć do wprowadzenia europejskich usług społecznych: prawdziwie bezpłatnej edukacji, dobrze funkcjonującej bezpłatnej służby zdrowia, bezpłatnych leków na receptę. Przywrócimy spłeczeństwu poczucie bezpieczeństwa na ulicy ".

 Koalicyjne listy wyborcze będą otwierać: w okręgu warszawskim - Adrian Zandberg, w okręgu poznańskim - Waldemar Witkowski, w okręgu łódzkim - Piotr Ikonowicz, w okręgu wrocławskim - Marcelina Zawisza, w okręgu katowickim - Maciej Konieczny, w okręgu krakowskim - Jan Orkisz.

Nowa umowa społeczna dla Europy

Na zakończenie Kongresu Partii Europejskich Socjalistów, który odbył się w Madrycie 22 – 23 lutego 2019 r. Delegaci największego zgromadzenia PSE zatwierdzili długo oczekiwany manifest wyborczy: nowy kontrakt socjalny dla Europy. Jednym z sygnatariuszy był Przewodniczący Unii Pracy Waldemar Witkowski. Manifest przedstawia propozycje Postępowców z całej Europy europejskim wyborcom na rzecz uczciwej, wolnej i zrównoważonej Europy.

Nowa umowa społeczna dla Europy

 Manifest PES 2019

Unia Europejska musi lepiej służyć swoim obywatelom. Wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w maju 2019 r., to dla nas szansa, aby odmienić UE i zbudować bardziej sprawiedliwą Europę. Nasze społeczeństwa wciąż ponoszą społeczne koszty kryzysu gospodarczego z 2008 roku i musimy stawić czoło naglącym wyzwaniom. Europa musi pokonać nierówności, walczyć o sprawiedliwość podatkową, stawić czoło zagrażającemu nam globalnemu ociepleniu, poskromić rewolucję cyfrową, zapewnić sprawiedliwą transformację rolniczą, lepiej zarządzać migracją i zagwarantować bezpieczeństwo wszystkich Europejczyków.

Czytaj więcej...

Unia Pracy proponuje wprowadzenie podatku Tobina

Szanowny Panie Premierze,

Unia Pracy zwraca Pańską uwagę na konieczność podejmowania aktywnych działań w sferze finansów publicznych. Poddajemy pod rozwagę wprowadzenie podatku związanego z przepływem kapitału nie będącego odniesieniem do obrotu towarowego i usług, zwanego podatkiem Tobina. W dzisiejszych warunkach rynkowych można wyemitować papiery wartościowe, które zakupi  obywatel innego kraju, a Państwo nie zarobi na tej transakcji, przy czym przepływ finansów został dokonany. Wprowadzenie minimalnego podatku na poziomie 0,5 – 1 promila od przypływów kapitałowych zasilałoby finansowo budżet i utrudniałoby spekulacje kapitałowe. Wolne przemieszczanie się kapitału z natury wpływa na  rozszerzenie się spekulacji , tak więc podatek Tobina jest prostym instrumentem w walce z finansową spekulacją.

Zwracamy uwagę Pana Premiera, że zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej wprowadzanie tego rodzaju podatku jest dopuszczalne, z czego korzystają już niektóre państwa europejskie. Unia Pracy oczekuje od Pana Premiera aktywnych działań w tym zakresie. Próbowaliśmy tym pomysłem zainteresować poprzedni rząd, ale był on zbyt liberalny i nie chciał zapewne narazić się przedstawicielom rynków kapitałowych i spekulacyjnych wprowadzając w życie podatek Tobina.

Waldemar Witkowski - przewodniczący Unii Pracy

Facebook

Chcesz zostać członkiem Unii Pracy? - Skontaktuj się z nami!

Giedymin Wróblewski - dyrektor Biura Krajowego UP
tel: +48 602 284 432
e-mail: uniapracy.org@wp.pl

Elżbieta Zakrzewska - przewodnicząca Rady Krajowej UP
tel: +48 600 334 611

e-mail: elzbieta_zakrzewska@interia.pl

Jesteśmy członkami:

 

 

Lewicowe Media

 

 

 

Twitter

Register at Bookmaker William Hill