+++Slideshow+++

  • Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Apel do Pani Premier w sprawie przepisów dotyczących obrotu gotówkowego w firmach

Warszawa, dnia 5 listopada 2016 rokuSz. P.  Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów

 

 

Szanowna Pani Premier,

Wyrażamy zaniepokojenie odnośnie wprowadzonych zmian w przepisach dotyczących obrotu gotówkowego w firmach, które mają wejść w życie 1 stycznia 2017 roku. Zmiany w prawie finansowym spowodują, że w przypadku transakcji między firmami powyżej 15000 zł, dokonanych gotówką, na przedsiębiorców zostaną nałożone sankcje finansowe. W efekcie firmy, które dokonają płatności gotówkowej za transakcje o wartości powyżej 15.000 zł , będą zobowiązanie do zmniejszenia kosztów podatkowych w przypadku obciążenia ich tą płatnością, jak również nie będą miały prawa  zaliczania do kosztów kwoty takiej płatności.

Unia Pracy rozumie istotę wprowadzania tych zmian przepisów, które mają uszczelnić system ściągalności podatku VAT. Jednak w przypadku niektórych podmiotów gospodarczych, takich jak np. Spółdzielnie Mieszkaniowe, które są organizacjami zaufania publicznego, wprowadzenie ich spowoduje określone komplikacje. Teoretycznie sankcje te nie dotyczą  przyjmujących płatność. Jednak gotówka gromadzona w kasie spółdzielni pochodząca z wpłat eksploatacyjnych i funduszowych od spółdzielców musi zostać odprowadzona na rachunek bankowy. Zrodzi to dodatkowe koszty konwoju bankowego i zabezpieczenia gotówki. Z drugiej strony spółdzielnia mieszkaniowa często potrzebuje zasobów kasowych na usuwanie różnego rodzaju pilnych awarii i konserwacji. Zmiany, które zostaną wprowadzone dodatkowo premiują banki, które będą zarabiały na prowizjach od dokonywanych przelewów.

Unia Pracy apeluje do Pani Premier o rozważenie możliwości zmian tych przepisów, które pozostawiłby Spółdzielnie Mieszkaniowe na starych zasadach funkcjonowania obrotu gotówkowego.

 

Waldemar Witkowski
Przewodniczący Unii Pracy

Facebook

Chcesz zostać członkiem Unii Pracy? - Skontaktuj się z nami!

Giedymin Wróblewski - dyrektor Biura Krajowego UP
tel: +48 602 284 432
e-mail: uniapracy.org@wp.pl

Elżbieta Zakrzewska - przewodnicząca Rady Krajowej UP
tel: +48 600 334 611

e-mail: elzbieta_zakrzewska@interia.pl

Jesteśmy członkami:

 

 

Lewicowe Media

 

 

 

Twitter

Register at Bookmaker William Hill