+++Slideshow+++

  • Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Adam Gierek

W dniu 29 lipca minęła 16 rocznica śmierci Edwarda Gierka. Jest to okazja na zaprezentowanie jego syna Adama Gierka euro parlamentarzysty Unii Pracy. Urodzony w Belgii, w 1947 przyjechał do kraju. W 1961 ukończył studia z tytułem zawodowym magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym-Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W latach 1962–1965 odbył staż aspirancki w Moskiewskiej Wyższej Szkole Samochodowo-Mechanicznej, który zakończył obroną rozprawy doktorskiej (kandydackiej) poświęconej problematyce opracowania racjonalnych podstaw projektowania automatycznych linii odlewniczych.


Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1968. W 1972 Rada Państwa przyznała Adamowi Gierkowi tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1979 profesora zwyczajnego. Po ukończeniu studiów pozostał na Politechnice Śląskiej w Gliwicach jako nauczyciel i badacz. Od 1972 był organizatorem Instytutu Inżynierii Materiałowej na Wydziale Metalurgii Politechniki Śląskiej (wydział w Katowicach).
W trakcie kilkuletniego urlopu bezpłatnego w latach 80 XX w. został zatrudniony jako profesor-gość na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Po powrocie do Polski, od 1989 do 1991, kierował Zakładem Materiałoznawstwa i Technologii Materiałów w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach (siedziba w Katowicach, ul. Zygmunta Krasińskiego), a od 1991 kierował Katedrą Technologii Stopów Metali i Kompozytów.
Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych oraz autorem lub współautorem ponad 80 patentów. Był dotychczas promotorem 26 zakończonych dysertacji doktorskich. Od 1973 jest członkiem-korespondentem PAN. Należy do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Odlewników.


Działalność polityczna związana z Unią Pracy.


Źródło: Wikipedia

Facebook

Chcesz zostać członkiem Unii Pracy? - Skontaktuj się z nami!

Giedymin Wróblewski - dyrektor Biura Krajowego UP
tel: +48 602 284 432
e-mail: uniapracy.org@wp.pl

Elżbieta Zakrzewska - przewodnicząca Rady Krajowej UP
tel: +48 600 334 611

e-mail: elzbieta_zakrzewska@interia.pl

Jesteśmy członkami:

 

 

Lewicowe Media

 

 

 

Twitter

Register at Bookmaker William Hill