+++Slideshow+++

  • Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kongres Świeckości

W dniach 21-22 października 2017 roku odbył się Kongres Świeckości. Organizacje laickie – inicjatorzy Kongresu Świeckości – zwróciły się do szeroko rozumianych środowisk politycznych w Polsce o pomoc we wprowadzeniu zagadnienia świeckości państwa do głównego nurtu debaty publicznej. Zadaniem Kongresu była ocena stosunków państwo-Kościół oraz wypracowanie drogi dojścia do świeckiego państwa.

Przez dwa dni obradowali: politycy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska akademickie oraz znane osoby publiczne. W Kongresie uczestniczyły partie polityczne: Unia Pracy, Socjaldemokracja Polska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wolność i Równość, Zieloni,  Razem, Inicjatywa Feministyczna , organizacje pozarządowe; Stowarzyszenie Polska Laicka, Fundacja Wolność od Religii, Koalicja Ateistyczna, Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego, Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, Wszechnica Oświeceniowo – Racjonalistyczna, Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska, Stowarzyszenie Tarcza, Polskie Towarzystwo Humanistyczne oraz organizacje społeczne; Inicjatywa Polska, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Inicjatywa Etyka w Szkole, Inicjatywa Świecka Szkoła, Klub „Lewaka” w KOD.

Unię Pracy reprezentowali Marek Poniatowski – wiceprzewodniczący Rady Krajowej UP i Darek Nowak – członek Zarządu UP, dyrektor Biura Krajowego UP.

Dwudniowy Kongres Świeckości składał się z trzech części: panelu naukowego, na którym diagnozowano aktualny stan stosunków państwo-kościół oraz zastanawiano się nad wypracowanie drogi dojścia do świeckiego państwa, panelu politycznego, gdzie każda z partii prezentowała swój stosunek do kwestii świeckości oraz w ostatnim bloku podpisanie Manifestu Kongresu Świeckości.

W naszej ocenie impreza potrzebna i dobrze zorganizowana. Zabrakło opozycyjnych partii parlamentarnych: Platforma Obywatelska, Nowoczesna.

 

Biuro Krajowe Unii PracyFacebook

Chcesz zostać członkiem Unii Pracy? - Skontaktuj się z nami!

Giedymin Wróblewski - dyrektor Biura Krajowego UP
tel: +48 602 284 432
e-mail: uniapracy.org@wp.pl

Elżbieta Zakrzewska - przewodnicząca Rady Krajowej UP
tel: +48 600 334 611

e-mail: elzbieta_zakrzewska@interia.pl

Jesteśmy członkami:

 

 

Lewicowe Media

 

 

 

Twitter

Register at Bookmaker William Hill