+++Slideshow+++

  • Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Marian Matkowski - nasz kandydat w Jarocinie!

 

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką i dorobkiem Mariana Matkowskiego - naszego kandydata do Sejmu w w Okręgu wyborczym nr 36 obejmującego dawne województwo kalisko-leszczyńskie.

 Marian Matkowski urodził się w Kamiennej Górze 04 lipca 1962 roku, jako pierwsze dziecko Józefa i Jadwigi repatriantów ze Stanisławowa i Grodna. Wraz z rodzicami przeprowadził się w 1964 roku do Jarocina.

Naukę w technikum elektrycznym przerwał stan wojenny i 2 letnia służba wojskowa, po odbyciu której w 1986 roku zdobył tytuł technika. W tym samym roku zawarł związek małżeński z Iwoną i osiadł w Witaszycach, czterotysięcznej miejscowości w gminie Jarocin. Z tego małżeństwa, które trwa do chwili obecnej, na świat przyszło dwoje dzieci Agnieszka i Mikołaj, dziś osoby już pełnoletnie i samodzielne.

Działalnością polityczną zajął się w 2000 roku, wstępując do Unii Pracy. W 2001 roku został asystentem posła RP Mariana Janickiego. W 2002r. wybrano go na Wiceprezesa Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego prowadzącego Zespół Szkół Społecznych, w którego skład wchodzą szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum. Tę funkcję piastuje do dziś. W 2008 został wybrany na Członka Zarządu Związku Inwalidów Wojennych Oddział Jarocin, tę funkcję sprawuje do dziś. W 2013r. został odznaczony Krzyżem Za Zasługi Dla ZIW RP, a w 2014 Krzyżem Jubileuszowym 95 Lat Związku Inwalidów Wojennych. W 2012 roku został wybrany Radnym Powiatu Jarocińskiego, gdzie piastował funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W 2013 roku Rada Krajowa Unii Pracy powierzyła mu funkcję Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego Partii. W chwili obecnej, pragnąc zwieńczyć swe aktywne życie, kandyduje na Posła RP z list Zjednoczonej Lewicy w Okręgu wyborczym nr 36 obejmującego dawne województwo kalisko-leszczyńskie.

Facebook

Chcesz zostać członkiem Unii Pracy? - Skontaktuj się z nami!

Giedymin Wróblewski - dyrektor Biura Krajowego UP
tel: +48 602 284 432
e-mail: uniapracy.org@wp.pl

Elżbieta Zakrzewska - przewodnicząca Rady Krajowej UP
tel: +48 600 334 611

e-mail: elzbieta_zakrzewska@interia.pl

Jesteśmy członkami:

 

 

Lewicowe Media

 

 

 

Twitter

Register at Bookmaker William Hill