Dokumenty

Uchwały:


Obchody święta 1 Maja w Częstochowie rozpoczęły się przy pełnym słońcu w samo południe. Tradycyjnie już uroczystości odbyły się pod pomnikiem POLEGŁYM W OBRONIE OJCZYZNY. Organizatorami obchodów byli : Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz inne ugrupowania lewicowe i Związki Zawodowe. Po wysłuchaniu Hymnu Państwowego i Unii Europejskiej, głos zabrali wiceprezydent miasta, przedstawiciele partii oraz związków zawodowych.

Młodzież skierowała apel do zebranych, w którym przypominała rodowód Święta Pracy. Przy asyście flag i sztandarów delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Unie Pracy reprezentowała Danuta Polak – przewodnicząca Rady Okręgu oraz Andrzej Witczak i Marek Zielonka - członek Zarządu Rady Okręgowej. Po oficjalnej uroczystości odbyło się spotkanie integracyjne w pobliskiej kawiarni.