Uchwały

uchwała Rady Krajowej z 4 czerwca 2006

w sprawie zawarcia przez Unię Pracy koalicji wyborczej w wyborach do sejmików wojewódzkich

Rada Krajowa upoważnia przewodniczącego Unii Pracy Waldemara Witkowskiego do podpisania umowy, tworzącej koalicyjny komitet wyborczy z jej udziałem w wyborach do sejmików wojewódzkich. Warunkiem udziału Unii Pracy w koalicji jest lewicowy charakter i partnerskie zasady jej tworzenia. Unia Pracy oczekuje, że koalicja będzie jak najszerszym porozumieniem ugrupowań lewicowych, a jej lewicowy charakter przejawiać się będzie umieszczeniem w jej programie wśród innych spraw deklaracji podjęcia działań prowadzących do spadku bezrobocia, przeciwdziałających społecznemu wykluczeniu, poprawiających sytuację oświaty, w tym prowadzących do rozwoju sieci placówek przedszkolnych oraz edukacji dla dorosłych i wsparcia dla programu budownictwa mieszkaniowego o charakterze socjalnym.

 
 

Unia Pracy szczególną wagę przypisuje do doboru kandydatów na listy wyborcze. Wykluczyć z nich należy osoby o budzącej wątpliwości postawie etycznej. Ocenie powinien podlegać również dotychczasowy ich dorobek wynikający ze sprawowania funkcji publicznych.

 
 

Unia Pracy uznaje za wskazaną współpracę koalicyjną również w wyborach prezydentów i rad miejskich w miastach „prezydenckich”. Ostateczne rozstrzygnięcia w tej kwestii winny być jednak wynikiem decyzji wojewódzkich struktur partii koalicyjnych.

 
Rada Krajowa upoważnia Zarząd Krajowy do zatwierdzenia ostatecznego tekstu umowy przed jej podpisaniem.

Facebook

Chcesz zostać członkiem Unii Pracy? - Skontaktuj się z nami!

Giedymin Wróblewski - dyrektor Biura Krajowego UP
tel: +48 602 284 432
e-mail: uniapracy.org@wp.pl

Elżbieta Zakrzewska - przewodnicząca Rady Krajowej UP
tel: +48 600 334 611

e-mail: elzbieta_zakrzewska@interia.pl

Jesteśmy członkami:

 

 

Lewicowe Media

 

 

 

Twitter

Register at Bookmaker William Hill