Uchwała Rady Krajowej z dnia 4 czerwca 2006 r.

w sprawie Parady Równości

10 czerwca ulicami wielu miast Polski przejdzie Parada Równości.

 

Rada Krajowa Unii Pracy wyraża uznanie dla władz miast, które wyraziły zgodę na przemarsze, dając tym wyraz poszanowania dla konstytucyjnego prawa obywateli do organizowania zgromadzeń, niezależnie od poglądów politycznych, wyznawanej religii czy orientacji seksualnej.

 

Cieszy nas szczególnie fakt, że władze Warszawy, po niechlubnej ubiegłorocznej decyzji byłego Prezydenta Warszawy - Lecha Kaczyńskiego zakazującej Parady, uszanowały wyrok Trybunału Konstytucyjnego i wyraziły zgodę na przemarsz.

 

My, członkowie Unii Pracy weźmiemy udział w Paradzie Równości, w przekonaniu, że nie zawsze istotą demokracji jest to, że zawsze o wszystkim decyduje większość. Bardzo często demokracja wyraża się stosunkiem większości do mniejszości. Dotyczy to między innymi stosunku do mniejszości seksualnych.

 

Tak więc udział członków Unii Pracy w Paradzie Równości będzie nie tylko wyrazem poszanowania dla prawa do swobodnych zgromadzeń, ale także tolerancji i zrozumienia dla problemów gejów i lesbijek.