Uchwała Rady Krajowej Unii Pracy z 30 lipca 2006

 

Wobec narastającego zagrożenia ekspansją ugrupowań skrajnie prawicowych i nacjonalistycznych oraz prób przeforsowania zmian w samorządowej ordynacji wyborczej tuż przed wyborami Rada Krajowa Unii Pracy akceptuje możliwość rozszerzenia koalicji, o której mowa w Uchwale z dnia 4 czerwca 2006 roku o ugrupowania o charakterze centrowym.