uchwała Rady Krajowej Unii Pracy z 10 grudnia 2006 w sprawie ujednolicenia sposobu rozliczania podatku VAT w krajach Unii Europejskiej

Rada Krajowa Unii Pracy uznaje, że należy dążyć do ujednolicenia sposobu rozliczania podatku VAT po to, aby szybki rozwój krajów, które niedawno weszły w skład Unii Europejskiej - napędzany w znacznym stopniu sprzedażą towarów na rynkach starych krajów Unii Europejskiej (handlu wewnątrz Unii Europejskiej nie traktuje się jako eksportu) - nie odbywał się kosztem dochodów uzyskiwanych z tego podatku dla ich budżetów tak, jak to ma niestety miejsce obecnie.