Uchwały

uchwała Rady Krajowej Unii Pracy, z 10 grudnia 2006

w sprawie swobodnego przepływu osób, towarów i usług w Unii Europejskiej

W związku z pracami Komisji Europejskiej dotyczącymi liberalizacji dostępu do rynków usług w krajach UE (tzw. Dyrektywa usługowa) Rada Krajowa Unii Pracy stwierdza, że:

1. Udziela poparcia dla znoszenia barier w dostępie do krajowych rynków usług w ramach UE, uznając, że stanie się to czynnikiem przyspieszającym rozwój gospodarczy całej UE a w szczególności tych krajów, które charakteryzują się w chwili obecnej niższym poziomem rozwoju gospodarczego.

2. Uznaje, że całkowita swoboda w dostępie do krajowych rynków usług przedsiębiorstw pochodzących z innych państw europejskich może stać się źródłem i narzędziem szkodliwej dla interesów pracowniczych konkurencji socjalnej, prowadzącej do pogorszenia warunków pracy i płacy zarówno w wysoko rozwiniętych krajach UE, jak i na długą metę także w krajach niżej rozwiniętych.

Domaga się, by wprowadzaniu postanowień liberalizujących dostęp do krajowych rynków towarów i sług oraz dalszych ułatwień w przepływie osób i podejmowaniu pracy na terenie całej UE, towarzyszyło wprowadzanie minimalnych gwarancji pracowniczych i socjalnych obowiązujących w całej Unii Europejskiej. Gwarancje takie powinny stać się zobowiązaniami obligatoryjnymi na mocy zmodyfikowanego Traktatu Konstytucyjnego.

Facebook

Jesteśmy członkami:

 

 

Chcesz zostać członkiem Unii Pracy? - Skontaktuj się z nami!

Giedymin Wróblewski - dyrektor Biura Krajowego UP
tel: +48 602 284 432
e-mail: uniapracy.org@wp.pl

Elżbieta Zakrzewska - przewodnicząca Rady Krajowej UP
tel: +48 600 334 611

e-mail: elzbieta_zakrzewska@interia.pl

Lewicowe Media

 

 

Twitter

Register at Bookmaker William Hill