Uchwały

 

UCHWAŁA nr …………. 2015

Rady Krajowej Unii Pracy

z dnia 12 grudnia 2015 roku

Unia Pracy stoi na stanowisku, że obowiązująca ustawa z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji powinna ulec natychmiastowej nowelizacji, umożliwiającej innymi niż TVP telewizjom i stacjom radiowym, dostęp do środków przeznaczonych na realizację elementów misji publicznej Państwa.

W przygotowywanej ustawie regulującej systematykę opłaty audiowizualnej winny znaleźć się zapisy zapewniające niepublicznym telewizjom i rozgłośniom radiowym dostępność do pozyskanych od polskiego społeczeństwa, z tytułu opłaty audiowizualnej pieniędzy.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Facebook

Chcesz zostać członkiem Unii Pracy? - Skontaktuj się z nami!

Giedymin Wróblewski - dyrektor Biura Krajowego UP
tel: +48 602 284 432
e-mail: uniapracy.org@wp.pl

Elżbieta Zakrzewska - przewodnicząca Rady Krajowej UP
tel: +48 600 334 611

e-mail: elzbieta_zakrzewska@interia.pl

Jesteśmy członkami:

 

 

Lewicowe Media

 

 

 

Twitter

Register at Bookmaker William Hill