+++Slideshow+++

  • Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nagroda im. Aleksandra Małachowskiego

W dniu 24  kwietnia 2018 roku odbyła się  Polityczna Wiosna z Unią Pracy. Jednym z jej elementów było wręczeniem nagrody Unii Pracy im. Aleksandra Małachowskiego za niezależność dziennikarską. Tegoroczną laureatką została Monika Olejnik.

Redakcja

Zmarł Artur Dziuro

Dnia 18 kwietnia 2018 r /przeżywszy 80 lat / zmarł nasz kolega Artur Dziuro - wieloletni członek Unii Pracy z Jawora. Osoba pogodna, zawsze mający czas dla innych, potrzebujących, wrażliwy na krzywdę ludzką. Śpij spokojnie kolego!

Elżbieta Zakrzewska
Przewodnicząca Rady Krajowej Unii Pracy

Posiedzenie Zarządu Unii Pracy

W dniu 29 marca 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Unii Pracy. Tematem wiodącym była ocena aktualnej sytuacji politycznej oraz omówienie stanu przygotowań do tegorocznych wyborów samorządowych. Zarząd Unii Pracy działając na podstawie upoważnienia Rady Krajowej UP podjął uchwałę dot. startu członków Unii Pracy w wyborach samorządowych na szczeblu sejmików wojewódzkich. W myśl tej  uchwały start członka UP do sejmiku wojewódzkiego może nastąpić tylko i wyłącznie z listy Kalicyjnego Komitetu Wyborczego, którego sygnatariuszem będzie Unia Pracy. Inne formuły startu są niedopuszczalne.

Biuro Krajowe UP

Życenia świąteczne

Stanowisko Unii Pracy w sprawie całkowitego zakazu aborcji

Unia Pracy bezwzględnie jest przeciwna projektowi, którego inicjatorką była Kaja Godek, która usuwa z obowiązującej ustawy o planowaniu rodziny przesłankę zezwalającą na aborcję, kiedy „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”.

Bezwzględnie popieramy Strajk Kobiet i protesty przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Jesteśmy przeciwni jednemu z najostrzejszych w Europie praw antyaborcyjnych, które może obowiązywać w Polsce już za kilka dni.

Szanowny Parlamencie – opamiętajcie się nie cofajcie nas do poprzedniej epoki.

Elżbieta Zakrzewska - przewodnicząca Rady Krajowej Unii Pracy

Rada Krajowa UP w Olkuszu


W minioną sobotę w Olkuszu odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Unii Pracy. Głównym tematem spotkania były nadchodzące wybory samorządowe, współpraca pomiędzy środowiskami lewicowymi oraz bieżąca sytuacja w kraju. Władze UP stoją na stanowisku, że współpraca z innymi partiami musi opierać się na zasadach równorzędnego traktowania. W trakcie dyskusji po raz kolejny potępiono także politykę obecnego rządu, opartą na całkowitym negowaniu dorobku PRL.

Czytaj artykuł

Facebook

Chcesz zostać członkiem Unii Pracy? - Skontaktuj się z nami!

Giedymin Wróblewski - dyrektor Biura Krajowego UP
tel: +48 602 284 432
e-mail: uniapracy.org@wp.pl

Elżbieta Zakrzewska - przewodnicząca Rady Krajowej UP
tel: +48 600 334 611

e-mail: elzbieta_zakrzewska@interia.pl

Jesteśmy członkami:

 

 

Lewicowe Media

 

 

 

Twitter

Register at Bookmaker William Hill